Svatý Alzhajmře, vévodo české zeměDušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, Email: DusanDvorak@seznam.cz

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci


V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím sdělte

1) Zda je pravdou, že byl VSZ v Olomouci podán v příloze uvedený trestní podnět ze dne 21.8. 2009 (uveďte pod jakým číslem jednacím byl evidován, kdy a komu a pod jakým č.j. byl předán k šetření), který byl  zaslaný VSZ v Olomouci na podatelna@vsz.olc.justice.cz dne 24. 8. 2009 z adresy DusanDvorak@seznam.cz  Trestní podnět adresovaný VSZ je uveden i zde http://pavel-zeman.blogspot.cz/2013/12/nsz-218-2009.html
Pro připomenutí: Od: DusanDvorak@seznam.cz
Komu: podatelna@vsz.olc.justice.cz
Datum: 24. 8. 2009 16:47:03
Předmět: Vrchnímu státnímu zastupitelství v olomouci

2) Zda je pravdou, že součástí tohoto trestního podnětu podaného 24.8.2009 se sdělením o způsobené škodě 77 mil. Kč bylo rovněž trestní oznámení na soudkyni Okresního soudu v Prostějově Adélu Pluskalovou a státního zástupce OSZ v Prostějově Ivo Černíka

3) Zda je pravdou, že v podnětu bylo sděleno, že byl díky Adéle Pluskalové a Ivo Černíkovi muži v uniformách „Pomáhat a chránit“ zcizen lék pro 500 – 1000 občanů a každá kapitola podnětu začínala slovy „Svatý Alzhajmře, vévodo české země“

4) Zda je pravdou, že na poslední straně 5 v bodu 2 trestního podnětu byla VSZ v Olomouci učiněna chartistická nabídka za pouhých 77 Kč, abyste u VSZ, cituji „mohli být na příjmu stejně jako v rámci metropolitní univerzity Open Royal Academy.“

5) Zda níže uvedený trestní podnět Open Royal Academy zaslaný VSZ v Olomouci dne  21.8.2014 na vědomí má u VSZ v Olomouci nějaké č.j., když dokládá další důkazy o trestné činnosti (nejen) Adély Pluskalové a Ivo Černíka v dalších letech. Pro připomenutí je trestní podnět z 21.8.2014 uveden v odkazu i s žádostí pro policii a VSZ v Olomouci je žádáno, aby mu bylo přiděleno č.j. pokud se tak nestalo. Viz podnět ze dne 21.8.2014:

Děkuji a jsem s pozdravem  právnímu státu

V Ospělově 21.8.2014  Dušan Dvořák