Korupce na NSZ před nástupem Pavla ZemanaNež se stala Renáta Vesecká nejvyšší státní zástupkyní „řešilo“

NSZ první trestní podnět zakladatele výzkumu a odborné společnosti „Konopí je lék“

3.5.2005 – Trestní podnět zakladatele odborné společnosti Konopí je lék na Miroslava Kalouska a Jiřího Vacka za xenofóbní a úmluvy popírající ideologii "Lidovci proti drogám" aby v rámci vrtěti psem veřejnost vůbec neřešila novelizaci § 29 od 20.5.2004 povolující bez hlášení pěstovat konopí do 100m2/osobu (dnes jsme v produkci toxické indoorové marihuany evropskou velmocí, díky Kalouskovi, Komorousovi a celé řadě dalších estébáků a členů národní fronty) ZDE

Za Renáty Vesecké (2005– 2010) se na NSZ neřešily další zaslané trestní podněty

21.3.2008 – Právní rozklad hrubého porušování ústavy a zákonů vypracovaný zakladatelem a vedoucím výzkumu "Konopí je lék" za supervize signatářů výzkumu, viz www.konopijelek.cz v sekci Dokumnety a studie 

21.8.2009 - Trestní podnět zakladatele odborné společnosti Konopí je lék a výzkumnické farmy léčivých genetik konopí Ospělov za její první policejní konfiskaci (2009) směřující na prostějovskou soudkyni a státního zástupce, kteří svým rozhodnutím způsobili zločin a začínající Svatý Alzhajmře, vévo české země ZDE

6.9.2010 - Trestní podnět předsedkyně představenstva odborné společnosti Konopí je lék,o.s. za druhou konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově  s doložením změn definice konopí v dodatku podnětu pro trestní právo, které pak Kalouskova (Nečasova) mafiánská vláda změnila předpisem č. 3/2012 Sb v příloze 1.A.1. kvůli korupčnímu zákonu č. 50/2013 sb. konopí do lékáren za 50 tisíc měsíčně za 180 gramů plevele v lékárně od 1.8.2015 – ZDE