Cannabis (2004) - Dronabinol (2008) – Sativex (2011) - Bedrocan (2013)Stručně k trestné činnosti JUDr. Pavla Zemana velmi aktivně účastného na zločinném spolčení a zneužívání funkce (i při správě svěřeného majetku i rozpočtech EU - viz 98/34/ES) k páchání zločinů proti lidskosti dle § 401 TZ. 

Doloženo na důkazech na tomto webuNejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl vládou ČR vybrán ke službě od 1.ledna 2011 jako znalec evropského práva a člen evropských právníh struktur.

Vláda ČR v předvečer podpisu Česko – Slovenské deklarace práv občanů Evropy odvolala 27. října 2010 nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou a rozhodla o Pavlu Zemanovi.

Nejvyšší "obchodní" státní zastupitelství ČR k Česko – Slovenské deklaraci práv občanů Evropy obdrželo Dodatek trestního podnětu z 6. září 2010 s podrobnou analýzou evropského obchodního práva ke směrnici 98/34/ES a žádostí o registraci ospělovských léčivých odrůd Cannabis Sativa L., Friedrich Nietzsche dle 98/34/ES.

Trh EU/ČR: Cannabis (2004) - Dronabinol (2008) – Sativex (2011) - Bedrocan (2013)

Legislativa ČR/EU/OSN (výzkum, terapie, zahradnictví, potravinářství a průmyslové využití Cannabis Sativa L.bez povolení úřadů): §§ 5 odst. 5 a 29 zákona o návykových látkách ve znění do 1.4.2013 (změněno opět dle 98/34/ES nenotifikovanou novelizací zákona o návykových látkách - zákonem č. 50/2013 Sb. na odrůdy Cannabis Sativa L. pouze do obsahu 0,3% THC) 

Legislativa OSN/EU/ ČR (velkodistribuce): od 1.7.2004 dodnes dle 98/34/ES/ nenotifikované novelizace §§ 8, 15 a 24 zákona o návykových látkách. K tomu od roku 2013 povinnost nákupu pouze a jen 4 genetik Cannabis sativa L. od firmy Bedrocan.

Korupce za bílého dne a souhlasem soudů, dokonce i ústavního soudu opakovaně !!!

Vymahatelná škoda na ČR je nejméně 3 miliardy Euro.

Drobky .....