NSZ, 5.1.2011Vážený pan

Pavel Zeman

Nejvyšší státní zástupce

Jezuitská 4

660 55 BrnoVážený pane ZemanePředně Vám blahopřejeme a přejem zdar ve Vaší nelehké funkci.Obracíme se na Vás jménem odborné společnosti Konopí je lék,o. s. (IČO: 227 27 281)a bezbariérové společnosti Ateliér ALF,o.s. (IČO: 226 80 101) a jimi provozované Edukativní konopné kliniky v Praze na Žižkově s laskavou žádostí o Vaši osobní podporu osvěty a vzdělávání státních zástupců v základních informacích o léčbě konopím a odlišnosti léčivého konopí od marihuany a drogových deliktů. Konopí léči a ve třetině případů vyléčí rakovinu, třetině nemocných prodlouží a zkvalitní život, trpícím ulehčí umírání, léčí, stabilizuje a vyléčí různé neurodegenerativní choroby, vyléčí cukruvku 1.typu, migrény a celou řadu další závažných nemocí. Toto vzdělávání pro SZ Vám můžeme nabídnout.Dodnes jsou nemocní lidé pěstující a zpracující léčivé konopí zamněňování za drogové dealery a státní zástupci i policie nepravdivě tvrdí, že existuje absolutní zákaz pěstování konopí. TZ jasně hovoří, “kdo neoprávněně v množství větším než malém …”


V důsledku toho jsou nemocným lidem ničeny léčivé byliny, je zneužívána policie proti vlastním spoluobčanům a nevinna nemocných se musí prokazovat soudně, což je v rozporu s Ústavou garantovanými právy občanů, mezinárodními úmluvami i zdravým selským rozumem a elementární morálkou. Občané nemohou za to, že MZ ČR v této věci dlouhodobě nečiní a porušuje zákon a porušením evropské směrnice 98/34 pravděpodobně se zpětnou platností učinilo TZ v paragrafech “o drogách” právně núčinný, a tedy neplatný. ČR hrozí vysoké náhrady škod. Zbytečné veřejné výdaje jsou však to poslední v celé řadě negativ, neboť dosavadní činnost státních orgánů vede k zabíjení, mrzačení, okrádání a kriminalizaci nevinných lidí!Například v důsledku desinterpretace TZ bylo předčasnou sklizní léčivého konopí na výzkumnické farmě odborné společnosti Konopí je lék,o.s. v Ospělově na Prostějovsku zničeno 400 kilogramů léčivého konopí. V roce 2009 více než 300 kg, v roce 2010 více než 100 kg. Konopí bylo pěstováno pro nemocné a na klinice jej vydáváme jen na doporučení lékaře! V roce 2010 byla dokonce každá rostlina smluvně objednána konkrétním občanem. Přestože o naší činnosti  policie i SZ vědělo, celá úroda byla zničena.

V důsledku toho bylo zabito nejméně 7 lidí a stovkám byl zhoršen zdravotní stav.  Prostějovský státní zástupce, který oba případy vede však neumí vysvětlit, kam se ztratilo vice než 275 kg léčivého konopí z úrody roku 2009 (při řízení u OS Prostějov uvedl v návrhu na propadnutí věci pouze 25 kg léčivého konopí!) a přitom sděluje, že kouří marihuanu a prý to jeho kolegové dělají běžně, členku společnosti Konopí je lék,o.s. pak navrhuje osvobodit se sdělením:  “protože byla již dost potrestána životem se svým manželem …”.Proto Vás prosíme a apelujeme na Vás, abyste vydal příkaz nižším státním zastupitelstvím, aby v případech léčebného využití státní zastupitelství použila § 31 (Přípustné riziko) dle TZ 40/2009 Sb. a celé řízení bylo zastaveno již v samém počátku a police neničila nemocným léčivou bylinu. Tito lidé si ji pak musí se všemi riziky opatřovat na černém trhu, protože zdravotnický system nemá adekvátní náhradu na výše uvedené nemoci. Nezanedbatelný je take fakt snížení veřejných nákladů.Děkuji za Váš zájem a čas a jsme kdykoliv připraveni k osobnímu jednání.V Praze 5. ledna 2011                                              

                                   Mgr. Dušan Dvořák, ředitel a stutární zástupce Art Language Factory, o.s., Ateliér ALF,o.s a Konopí je lék,os.Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 13000 Praha – Žižkov, telefon: 222 212 835