NSZ, 3.5. 2005

V únoru v roce 2004 zahájil předseda vládní KDU-ČSL a předseda ropočtového výboru Miroslav Kalousek a jeho ideolog války Jiří Vacek kampaň "Lidovci vyhlašují válku proti drogám" jako kouřovou clonu k právě novelizovaným §§ 5 odstavec 5 a 29 zákona o návykových látkách.

V průběhu roku 2004 byl Miroslav Kalousek odbornou veřejností opakovaně vyzýván, ať fašistických metod zanechá (viz zde v článku z Reflexu z května 2005)

V roce 2005 musel pod nátlakem veřejnosti odstoupit Jiří Vacek z funkce náměstka ministra vnitra (viz výše v článku). 

Protože se ani Jiří Vacek, ani Miroslav Kalousek za své zločiny neomluvili a věc nechtěli konstruktivně vyřešit, podal na ně Dušan Dvořák trestní podnět. Zatímco Jiřího Vacka police vyšetřovala, Miroslava Kalouska nikoliv. Stížnostními postupy byla sice věc řešena až Nejvyšším státním zastupitelstvím (viz níže), ale předanému Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci se nechtělo pálit prsty a "neshledalo porušení zákona", i když, jak bylo doloženo, důsledky této nenávistné ideologie mají vliv nejen na miliardové škody na rozpočtu, ale především jsou páchány zločiny proti lidskosti na zcela nevinných lidech. 

Je dobré připomenout, že lidovecká "Válka proti drogám" byla především kouřovou clonou a vrtěti psem ke vstupu ČR do EU (1.5.2004) a "utajení" nově přijatého § 29 zákona o návykových látkách, který ve shodě s § 5, odstavec 5. od 20.května 2004 povoloval občanům pěstovat a zpracovávávat konopí (bez vyjímky) k účelům pokusnickým bez hlášení úřadům, pokud budou konopí pěstovat na ploše do 100m2/občana. 

Teprve od 1.4.2013 je novelou zákona o návykových látkách zákonem č. 50/2013 Sb. je (dle povinnosti směrnice 98/34/ES nenotifikovaný) § 5, odstavec 5 specifikován pro konopí do 0,3% THC.  

Dnes je podle Evropského monitorovacího centra pro drogy ČR největším producentem marihuany. Pod svícnem je "nejvyšší" tma a marihuana je přece jistej byznys (když nastrčíte nějaké Vietnamce davu, je znám i "viník" ...)

CTC: "Hlavně aby cena marihuany po zavedení projektu konopí do lékaren NEKLESLA, jasný, šefé?"

PK: "Jasný, od toho tu ty poslance přece máme, aby mohli Pomáhat a chránit, zákon (č. 50/2013 Sb. a 273/2013 Sb.) je tutovej, pojistíme to vyhláškou."  

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

sekretariát

____________________________________________

Tř. 17. listopadu 44, 77111 Olomouc

tel. 585 202 – 111(fax – 199), e-mail: podatelna@vsz.olc.justice.cz

datová schránka: ryhaa8a

                                                                                              V Olomouci dne 19.12.2013

                                                                               SIN 301/2013

Mgr. Radomíra Dvořáková

Tylova 2

779 00 Olomouc

______________________

Sdělení

Dne 14.12.2013 byla Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci elektronickou poštou doručena Vaše stížnost proti rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Olomouci sp. zn. SIN 4/2013 ze dne 13.12.2013.Ve smyslu ustanovení § 16a odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o stížnosti rozhoduje nadřízený orgán a v tomto konkrétním případě je to Krajské státní zastupitelství v Ostravě. Proto nezbylo, než Vaši stížnost ve smyslu § 12 zák. č. 500/2004, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), postoupit povinnému subjektu, tj. v tomto případě Okresnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, které Vaši stížnost předloží příslušnému nadřízenému orgánu.                                                                     JUDr. Ivo Ištvan, v. r.

                                                                      vrchní státní zástupce

Za správnost vyhotovení: Jitka Zbořilová