NSZ, 17.11.2011Open Royal Academy
Jerusalem, Sydney, Los Angeles, Chicago, Lübeck, København, Amsterdam, Palma, Bratislava
Open Royal Academy / Office for Central Europe /Box 77 /
Knihkupectví Jaroslav Vacl / Ostružnická 27, 772 00 Olomouc, Czech Republic, Europe

Adresováno

Nejvyšší státní zastupitelství České republiky

Jezuitská 4, 660 55 BrnoVěc: Oznámení trestného činu dle § 401 (Útok proti lidskosti)Vážená paní, vážený pane28. října 2011 zaslala Open Royal Academy jménem občanů bývalého Československa žádost Evropské komisi o urgentní opatření k zastavení zločinů proti lidskosti, podvodného vládního projektu „Marihuana do lékáren“ a prevenci mezinárodní arbitráže symbolicky nazvané Diag Human Cannabis.K oslavě 17. listopadu 2011 žádost Open Royal Academy doplněnou o aktuální opakované, cílené a systematické hrubé porušení zákonů a rozhodnutí nejvyšších soudních autorit v České republice (Nejvyššího a Ústavního soudu z roku 2008)v případě paní Marie Brodské (61) a Miloslava Tetoura (55) zaslali Evropské komisi občané žijící v ČR a žádost je uvedena v českém jazyce na titulní straně webu odborné společnosti http://www.konopijelek.cz/ oceněného vládní cenou signovanou premiérem Janem Fischerem 4. prosince 2009 předanou za účasti řady členů vlády a odborné veřejnosti.Českou verzi žádosti Evropské komisi Vám ve spolupráci s českou nevládní neziskovou organizací Art Language Factory,o.s. zasíláme rovněž v příloze i s přílohami 1-2.S ohledem na vyšetřování Vás laskavě žádáme podat odpověď na níže uvedenou adresu občanů z nevládní neziskové organizace Art Language Factory,o.s. s trvalým bydlištěm na území České republiky. S právní kvalifikací Art Language Factory, o.s. uvedenou v jejich podnětu v příloze se ztotožňujeme, resp. jsme ji tvořili koordinovali. Ochranu investic budeme vymáhat právními prostředky.  S pozdravem za Open Royal AcademyJaromír Kafka, MMCAV Pinar del Rio (Mallorca) ke dni 17.listopadu 2011                                 Art Language Factory, o.s., Česká a Slovenská republika, sídlo: Tylova 2, 779 00 0lomouc 

                                                                                        

Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55 BrnoVěc: Oznámení trestného činu dle § 401 (Útok proti lidskosti)17. listopadu 2011 jsme odeslali žádost Evropské komisi ke zločinům proti lidskosti.Trestný čin dle § 401 (Útok proti lidskosti) kvalifikuje Trestní zákoník platný od ledna 2010 následovně:

Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude potrestán ten nebo ti, kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu dopustí
a) vyhlazování lidí,
b) zotročování,
c) deportace nebo násilného přesunu skupiny obyvatelstva,
d) znásilnění, sexuálního otroctví, vynucené prostituce, vynuceného těhotenství, vynucené sterilizace nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí,
e) perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, rasovém, národnostním, etnickém, kulturním nebo náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z jiného podobného důvodu,
f) apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo diskriminace,
g) zbavení osobní svobody, zavlečení na neznámé místo nebo jakéhokoli jiného omezení osobní svobody s následným nedobrovolným zmizením osob,
h) mučení,
i) vraždy, nebo
j) jiného nelidského činu obdobné povahy,Zločiny proti lidskosti jsou na straně 9 - 10 přílohy číslo dva žádosti Evropské komisi doložené rovněž soudním znalcem MUDr. Radkem Matlachem včetně jeho kontaktní adresy do Liberce uvedené na http://www.matlach.cz/Na důkazech Evropské komisi dokládáme, že konkrétně od 21. března 2008 mají všichni čeští a od 28. října 2010 také slovenští vládní činitelé a poslanci důkazy o porušování principů právního státu, zákonů, úmluv a ústavy v obou zemích, také mají kromě tisíců prosebných a protestních dopisů občanů dostatek důkazů o tom, že léčivé konopí je jednou z nejbezpečnějších, nejšetrnějších a vysoce léčivých lidstvu známých rostlin, což potvrzují na důkazech vědci i tisíciletá tradice a cíleně a záměrně jej tito před občany zaměňují za tzv. marihuanu nebo Dronabinol (THC) v zemi s největší produkcí (mnohdy toxické) marihuany v Evropě (!), přesto odpovědní vládní činitelé i nadále přes více než tři roky žádostí policii o spolupráci a od září 2009 opakované marné žádosti přímo policejnímu prezidentovi (naposledy v srpnu 2011, v podnětu EK je v příloze číslo dva na straně 10 uvedena žádost tří nevládních organizací (!) zaslaná policejnímu prezidentovi 11.května 2011, přesto prostějovská policie opět a již potřetí zaútočila na návrh OSZ a se souhlasem soudu, který byl přitom předen žádán, aby k policejní ochraně výzkumnické farmy léčivého konopí na Prostějovsku vydal nařízení pro policii, aby farmu konečně chránila, ne vykrádala, čili politici jako premiér, ministr financí, spravedlnosti etc. a nájemní zločinci ve státní správě:


1)     rozsáhlým a systematickým způsobem porušují právní řád, zákony, úmluvy a ústavu a přes právní poučení nadále systematicky a rozsáhlým způsobem zneužívají ve spolupráci se státními zastupitelstvími Policii ČR bez jakéhokoliv ohledu na tragické dopady a důsledky vůči občanům a v důsledku tohoto nezákonného jednání zcela nevinní a nikomu neškodící občané léčící se pomocí léčivky konopí, kterou si navíc mnohdy sami vypěstovali a po státu ničeho nežádali a šetřili veřejné výdaje, policie se souhlasem soudu (!) tuto léčivku občanům ukradne, i když mají léčbu Cannabis doporučenu lékařem (!), a v důsledku tohoto nezákonného jednání policie
2)    občané v bolestech a předčasně umírají, zhoršuje se doložitelně a důkazně jejich zdravotní stav a trpí v bolestech (mučeni) a jsou přitom současně veřejně haněni, pomlouváni, sprostě okrádáni a kriminalizováni jako údajní zločinci a mají se v rozporu s presumpcí neviny vyvinit u soudu, kde není státním zástupcem doložena žádná škoda komukoliv(§ 12, odst. 2 TZ!!!), přičemž
3)    policie, ani žádné české státní zastupitelství včetně nejvyššího a ministerstva spravedlnosti, vlády, poslanců, senátorů a prezidenta nezakáže policii takto hanebně jednat, byť je to nejen v rozporu s § 2 zákona o policii a celou řadou dalších zákonů a úmluv v naprostém souladu s § 31 TZ (Přípustné riziko) takto policii instruovat, ale i elementárním soucitem člověka!Žádost EK týkající se zločinů proti lidskosti je rovněž i s přílohami uvedena na titulní straně www.konopijelek.cz – konkrétně pak na těchto odkazovaných adresách
Vykrádání evropských fondů konkrétními českými politiky a úředníky a cílené porušování evropských zákonů a směrnic uvedené v příloze 3 Vám nezasíláme.K výročí boje za svobodu a právní stát 17 .listopadu 2011Za Art Language Factory, o.s.

Ing. František Dvořák, narozen 10.4.1936 a Jana Dvořáková, narozena 20.3.1939Poštovní adresa: Za vodojemem 4, 772 00 Olomouc