NSZ, 14.7.2011Adresováno: statutárním zástupcům

Na vědomí: odpovědní nadřízení, zainteresovaní a občané.

·        


 Okresní soud, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov
·        Okresní státní zastupitelství, Havlíčkova 16a, 796 85 Prostějov
·        Okresní ředitelství Policie ČR, Havlíčkova 12, 796 77  Prostějov


Vážená paní, vážený pane

Na prostějovské ulici Havlíčkova mají tři státní instituce PSČ, jak výše uvedeno.
Existuje i odvrácená tvář hanáckého Kocourkova.

Věc: Možno příkazem dle § 23 Ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. žádám OS Prostějov soudem nařízené zastavení kriminálního jednání prostějovských OČTŘ a policejní ochranu výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově vzhledem k dosavadnímu neplnění § 2 Zákona č. 273/2008 Sb., zákona o Policii ČR a ignoranci k § 12, odst. 2 a § 31 TZ (viz k § 283 odst. 1 TZ rozsudky Ústavního, Nejvyššího, krajských i okresních soudů ČR) a dozorovanou OSZ Prostějov vzhledem k dosavadnímu neplnění a ignoranci k § 1, odst. (1), § 2, odst. (2), § 24, odst. (1), (2), písm. a), b, c) a ods. (3) Zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, byť jde o lidské životy, zdraví a majetky, takže policejní ochranu žádám bez vytáček nařídit v rámci předběžného opatření ihned po obdržení a urgentně mi zaslat na vědomí!

Odůvodnění: V letech 2009 – 2011 se prostějovské orgány činné v trestním řízení (OČTŘ) dopustily ve spolupráci s okresním soudem opakovaně jednání, které bylo vědomě konáno v rozporu s ústavními principy, mezinárodními úmluvami a zákony a velmi negativně zasáhlo mou rodinu, přátele a kolegy. Negativně zasáhlo především nemocné spoluobčany výzkumného programu Konopí je lék, kteří se ničím trestným, stejně jako my, neprovinili.
V důsledku předčasně a v bolestech zemřeli, byli zdravotně mrzačeni, okradeni, pomlouváni, ponižováni, vydíráni a kriminalizování zcela nevinní lidé. Dopady na životy, zdraví a majetky občanů OS Prostějov doložil i soudní znalec, lékař a předseda odborné společnosti Konopí je lék,o.s. ve stížnosti policejnímu prezidentovi z 11.května 2011 spolu se všemi zřizovateli mezinárodního vědeckovýzkumného pracoviště Edukativní konopná klinika v Praze (EKK). Ve stížnosti policejnímu prezidentovi zřizovatelé EKK  urgovali policejní ochranu marně žádanou od 10.září 2009 mimo jiné i na výzkumnickou farmu léčivého konopí v Ospělově, a to nejen pro výzkum léčby astmatu a rakoviny fytokanabinoidy (z léčivých genetik konopí) podpořený Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové, jak je OS a OSZ Prostějov a Policejnímu prezidiu Policie ČR známo.

Okresní státní zastupitelství v Prostějově, jak napsala jeho statutární zástupkyně 16. června 2011 Policejnímu prezidiu Policie ČR, odmítá výše uvedené kriminální jednání prostějovských OČTŘ šetřit.  Že z gangsterské akce pod vedením policisty na mateřské dovolené a státního zástupce se zálibou v marihuaně z 18. srpna 2009 chybí OČTŘ přes 285 kilogramů léčivého konopí z ospělovské výzkumnické farmy a tento unikátní fyzikální jev NSZ, KS Brno a OS Prostějov nehodlá výzkumnicky šetřit dle platných fyzikálních zákonů, možná vysvětluje, proč Guinessova kniha černou díru prostějovských OČTŘ nezapsala do análů historie, takže se o ní dosud ve světě neví.
Bez humoru a bez pardonu vám říkám: Pokud nevidíte zločiny proti lidskosti, které konáte, nebo jste tak uplacení či hloupí, že děláte, že to nevidíte, vyzvu nejlepší pojišťovny, advokátní kanceláře a mecenáše v Evropě, aby vám to v hlavě seplo, že máte chránit občany a zákonnost a berete za to státní peníze, tedy i naše daně a konáte přesně naopak, jak je vám zákonem určeno a kryjete desinterpretací zákonů! Zločiny proti lidskosti a těžká ublížení na zdraví občanů, zlodějny, pomluvy a jiné kriminální jednání vás ze zákona nevyviňují, nestojíte nad Zákonem! Od 21. března 2008 vědí nejen zákonodárci, jak toto kriminální jednání dopadá na nevinné spoluobčany, kteří se mají u soudu a na policii vyvinit z nemoci, nebo jim prostě jen dělá potěšení koukat, jak ta krásná a užitečná rostlina a léčivka konopí roste na jejich zahrádce a oni s ní dělají výzkumnické hokus pokusy, nebo ji nechájí růst jen pánubohu pro radost.   

Kriminální jednání prostějovských státních orgánů již letos nebudu tolerovat a statutární zástupce prostějovských státem placených orgánů žádám, aby ihned právně poučili podřízené, že v demokratické zemi není přípustné takto hanebně jednat a chovat se jako těžký zločinec a ještě si psát na kapotě Pomáhat a chránit a schovávat se za neznalost zákonů, lhostejnost a korupci ministerských úředníků a bohorovných papalášů v parlamentu, kteří roky popírají svůj slib a dělají, že konat ze zákona nemusí!
Právní poučení najde OS Prostějov v mém dovolání Nejvyššímu soudu ČR, které obdrželo minulý týden, OČTŘ jej najdou na internetu v článku Diag Human Cannabis na adrese http://dusandvorak.blog.respekt.ihned.cz/. Paralela miliardového tunelu státního rozpočtu je zcela na místě, nyní kvůli neplatnosti Zákona o návykových látkách dle evropského práva. Nejvyšší soud ČR je ze zákona - potvrzeného i verdiktem Ústavního soudu - povinen dát otázku Evropskému soudnímu dvoru ohledně evropského práva, což jsem nechal Evropské komisi dozorovat, když předseda vlády a ministr zdravotnictví mají zcela odlišný právní názor na platnost Zákona o návykových látkách dle evropského práva jako Krajský soud v Brně a navíc jsou oba právní názory mylné a zcela vážně hrozí enormní výdaje ze státního rozpočtu díky nenotifikaci zákona u EU.
Evropský úředník, který lpí na mezinárodních úmluvách, demokracii a zákonnosti by mohl přijít na to, jak si české Trestní právo s jakousi technickou normou, jako je Zákon o návykových látkách, protiřečí a čestní policisté pak stojí proti na první pohled nevinným seniorům s andulkami s konopným zobem v Prostějově nebo dokonce onkologicky nemocným se střevy venku jako v Kolíně, jen proto, že čeští papaláši a ministerští ouřadové milují farmaceutické, drogové, energetické a jiné mafie a soused je vůl a udal nemocné jako dealery drog nebo šiřitele toxikomanie nebo měl nějaký polda zálusk na snadný výdělek a frčku.
Vědcům, terapeutům a jejich asistentům pak milovník marihuany na státním zastupitelství a polda na mateřské dovolené říká, že je zakázáno bádat léčivé genetiky konopí a na ústavní zákony, mezinárodní úmluvy, Zákon o návykových látkách (pro neznalé § 5, ods.5), Zákon o zdraví lidu (pro neznalé Čl. II a Čl. III, zejména pak § 8, písm. a) a písm. b) a § 9, ods. (4), písm. b), Občanský a Obchodní zákoník a  Zákon o sdružování občanů nehledí a ještě mají uvedení státem orazítkovaní ignoranti urážlivé drzé řeči vůči mé rodině.
Viz blog http://dusandvorak.blog.respekt.ihned.cz/ a srovnání právního názoru KS Brno a Úřadu vlády ČR, resp. Premiéra vlády ČR v článcích „Rozsudek“ a článku „Zavřeme vás a ještě dostanete desetimilonovou pokutu, píše Petr Nečas“.
OS Prostějov zná díky mému dovolání k NS ČR rozklad dle evropského práva a dávám tímto OS Prostějov svolení, aby OČTŘ v Prostějově právně poučil a statutárním zástupcům jej proti podpisu předal i s rozkladem evropského práva v kopii. Chápu, že v rámci virtuálních škrtů ze státního rozpočtu korupčníkům nemáte na vzdělání vašich zaměstnanců a berte mé svolení a šíření právní osvěty jako výraz občanské solidarity.

Pokud by prostějovské OČTŘ dle předloženého seznaly, že je potřeba začít vyšetřovat odpovědné pracovníky ministerstev spravedlnosti, vnitra, financí a především zdravotnictví, které mělo nejpozději do 28. dubna 2009 stanovit, za jakých podmínek je možné pěstovat konopí pro nemocné (viz Trestní zákoník: Kdo neoprávněně … versus Zákon o návykových látkách, kde jakýsi pravděpodobně ČEZem v devadesátých letech uplacený blb vložil zákaz pěstovat konopí kvůli jeho pozitivním, leč pro ČEZ ohrožujícím technickým vlastnostem, a dnešní zkorumpovaní ministerští úředníci toho zneužívají a nectí zákon), měly by prostějovské OČTŘ vědět, že MZ ČR v předchozích letech schválilo namísto své zákonné povinnosti (mj. též notifikaci zákona u EU) výzkumy farmaceutického léku z konopí Sativex na českých občanech a od dubna 2011 povolil SUKL britské obchodní firmě prodávat pro nemocné s neuropatickými bolestmi u RS konopný lék Sativex za 8 tisíc korun za gram účinné látky bez placené spoluúčasti ze zdravotního pojištění v lékárnách (výdej až cca 15 tisíc měsíčně, přitom vám to může vyrůst na zahradě, když víte co a jak a ještě vám to skutečně pomůže).
Pokud nemáte to štěstí, že máte 15 tisíc měsíčně na farmaceutické pohádky a netrpíte zrovna RS s neuropatickými bolestmi, jako nemocný člověk musíte kupovat mnohdy toxickou a v mnoha případech nejen naprosto neléčivou, ale i škodlivou marihuanu z tzv. indoorových ČEZu vděčných pěstíren na černém trhu až za 250 Kč/gram. Takovou hanebnost a sprostoty a vláčení lidí policií, po přestupkových komisích či dokonce soudech, když se této nezákonnosti, korupci a tuposti papalášů občané vzepřeli, doufám již nehodláte krýt, protože neštěstí nechodí po horách a může se to dotknout i vás nebo vašich blízkých!

Nehodlám vám dělat sudičku, nebo vás urážet, ponižovat, mrzačit a okrádat, jak činíte lidem mi blízkým! Konopí léčí nejen neuropatické bolesti jako Sativex, který vám, když si ho předem ode Dne lidských práv 10. prosince 2011 objednáte tři měsíce dopředu, uděláme pro vaše blízké či pro vás osobně mnohem účinnější a za desetinu ceny, pokud budete mít kvalitní srovnávací irisdiagnostiku a lékařské doporučení.
Konopí léčí i rakovinu, když o tom něco víte a věci rozumíte, stejně jako pomůže lidem s cukrovkou zachránit nejen nekrotické končetiny před amputací, pomůže lidem klepajícím se třasem a ztuhlostí z parkinsona nebo vláčejícím končetiny, dusícím se či osleplým roztroušenou sklerózou o alzhajmrovi, migrénách, epilepsii či popáleninách nebo proleženinách ani nemluvě, stejně tak při kožních chorobách nebo hemeroidech a píštělích, kdy se bolestí ani nevyserete.
Chci věřit, že nejste jako lhostejní a zkorumpovaní papaláši v parlamentu a ouřadové na ministerstvu zdravotnictví, spravedlnosti, vnitru, financích či úřadu vlády.

Přijměte proto pozvání na Noc básníků na výzkumnické farmě v Ospělově, letos věnováno ženské poezii, akce začíná v sedum večer poslední srpnový pátek, jako tradičně.
O přestávce bych nejen vám nabídl drobnou přednášku o léčivém konopí přímo u rostlinek.
Hraje Santana a Jim Morisson v jedné osobě a kapela Jásná páka vás provede filmovým dokumentem Olivera M. Morgensterna k poctě básníka a dobrého člověka.
Za ženskou poezii svítí Jižní Amerikou osvícená Markéta Pilátová a řady dalších vnímavých duší, např. z Palestiny, USA, Izraele, Ukrajiny, Ponikve, Hvozdu, Kladek, Střemeníčka, Svojanova a Ludmírova. Je však nutné se předem objednat na spolekpratelospelova@seznam.cz, kapacita omezena. Předchozí ročníky Noci básníků na www.ospelov.eu

Protože soudkyně a ouřadové vašich prostějovských institucí vloni u soudu lživě tvrdili, že jsme na vybudování Edukativní konopné kliniky včetně bezbariérového vzdělávání dospělých nedostali dar pražského magistrátu, posílám vám v příloze sedmistránkový důkaz, jak stín Kocourkova dopadá i na dříve Mariánské, nyní spíše mafiánské náměstí v Praze, kde pražský magistrát sídlí.

Přeji vám hezké letní čtení a urgentní konání v předmětné věci.

S pozdravem a přáním pevného zdraví a veselé mysli
vám k 222. výročí pádu Bastily dne 14. července LP 2011 zasílá
                                      
                                                                               Dušan Dvořák

Kontakt: Mgr. Dušan Dvořák, ředitel Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha – Žižkov, nebo pro vyjednávání smlouvy o policejní ochraně raději na adresu výzkumnické farmy 798 55 Ospělov 6.


V příloze: Ukázka záhadných ztrát dokumentů na magistrátu hl. města Prahy
Odvolací orgán                                                        Prostřednictvím
Ministerstvo vnitra České republiky                                    Magistrátu hlavního města Prahy

Věc: Odvolání proti Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o odepření informací dle Zákona č. 106/1999, zákona o svobodném přístupu k informacím, konkrétně k Rozhodnutí MHMP č. j. S-MHMP 43695/2011 RED ze dne 13. června 2011 o odmítnutí poskytnutí video, audio či steno záznamu a jakékoliv podkladové dokumentace z jednání Rady hl. města Prahy dne 11. května 2010 ve věci Usnesení RHMP číslo 689, na základě které byl RHMP jednomu ze zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v Praze na Žižkově poskytnut dar 1,1 mil. Kč, když údajně podkladové materiály pro rozhodnutí Rady HMP o daru 1,1 mil. Kč ze dne 11. května 2010 na pražském magistrátu neexistuje, jak dokládá č. j. S-MHMP 43695/2011 RED ze dne 13. června 2011 


Žádám odvolací orgán, Ministerstvo vnitra ČR, o vydání Rozhodnutí, kterým pražskému magistrátu přikáže zveřejnit žádané informace, kdy povinný č. j. S-MHMP 43695/2011 RED ze dne 13. června 2011 sdělil, že audio, video či steno záznamy Rady hl.města Prahy nespadají do zákonného práva občana znát informace o rozhodnutí veřejných institucí, neboť prý jde v případě těchto nahrávek či přepisů „o názory a vytváření nových informací dle § 2, ods. 4 zákona č. 106/1999“, a to přesto, že MHMP současně uvádí, že nemá žádné podkladové materiály, dokonce ani předmětné Usnesení RHMP o daru 1,1 mil. Kč z 11. května 2010!

Dovolte prosím v rámci odvolání uvést rovněž stížnost v předmětné věci na pražský magistrát dle zákona číslo 106, neb nepravdivé jednání úředníků MHMP zřizovatele a členy neziskových  organizací, které založily Edukativní konopnou kliniku v Praze na Žižkově, poškodilo v roce 2010 u Okresního soudu v Prostějově v trestněprávním řízení (viz Rozsudek OS Prostějov, č. j. 2 T 104/ 2010 -352, strana 7, poslední odstavec, uvedeno na webu Edukativní konopné kliniky www.konopijelek.eu v sekci Legislativa názvem článku Co řekne Nevyšší soud ČR) a jednání MHMP může dané neziskové organizace poškodit právně, morálně, zdravotně a sociálně, jako dosud, ale i finančně u finančního úřadu, pomineme-li nenaplnění slov a slibu finanční podpory Edukativní konopné klinice z úst primátorů hl. města Prahy v květnu a říjnu v roce 2010 či dnešního premiéra Petra Nečase z března 2009.

Proto je odvolání i stížnost zaslána rovněž na vědomí:
·        Primátorovi hlavního města Prahy jako statutárnímu zástupci hl. města Praha, který podporu v níže uvedené předmětné věci veřejně přislíbil na setkání kandidátů na primátora s občany v roce 2010 (viz níže).
·        Premiérovi ČR jako předsedovi vlády, který podporu bezbariérové školy Ateliéru ALF jako tehdejší ministr práce a sociálních věci přislíbil na setkání s organizátory pyžamové stávky zdravotně sociálních služeb BED  IN – Kreativitou proti teroru v březnu v roce 2009 a protože se slib nenaplnil, proběhlo další velmi podrobné jednání v dané věci v červenci 2010 s ředitelkou sekretariátu premiéra Nečase, kdy byl premiér žádán, aby věc nevyřizovali titíž lidé jako nepravdivě jednající exministr Šimerka, a právě tento danou věc opětovně šetřil s výrokem, že je ze strany MPSV vše v pořádku (viz níže).
·        Policejní mu prezidentovi Policie ČR, který jednání státních a veřejných orgánů proti neziskovým organizacím, které založily Edukativní konopnou kliniku, zadal vyšetřit i proti vůli Okresního státního zastupitelství v Prostějově, Policie ČR v Prostějově a Policie ČR Olomouckého kraje při absolutní lhostejnosti a nezájmu zastupitelů občanů, tzv. poslankyň a poslanců PS P ČR dlouhodobě podporujících zneužívání policistů k ochraně drogové a farmaceutické mafie a zkorumpovaných politiků a úředníků (viz níže uvedené).
·        Ministerstvu financí ČR s žádostí o případnou daňovou kontrolu, dozor a plnění zákona, pokud ji v dané věci shledá na základě níže uvedeného za oprávněnou a důvodnou.
·        Prostějovský okresní soud a prostějovské orgány činné v trestním řízení, které zahájily v roce 2011 nové opětovné trestněprávní řízení v předmětné věci pěstování a zpracování léčivého konopí pro mezinárodní vědeckovýzkumný, terapeutický a edukativní program Konopí je lék odborné společnosti Konopí je lék,o.s. v Edukativní konopné klinice a Policie ČR v Prostějově namísto policejní ochrany vyhrožuje řediteli Edukativní konopné kliniky dalším trestněprávním řízením a zničením úrody léčivého konopí na výzkumnické farmě v Ospělově i v roce 2011 a Okresní státní zastupitelství Prostějov současně odmítá šetření a policejní ochranu dozorovat a chránit životy, zdraví a majetky občanů, byť k tomuto zaslalo přípis Policejní prezidium Policie ČR (viz níže).
·        Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha Žižkov: Art Language Factory, o, s., Ateliér ALF, o.s. a Konopí je lék,o.s.

Fakta:
1.     V letech 2006 - 2008 poskytlo MPSV ČR a zejména EU (ESF, program JPD 3) na vybudování a provoz první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF v Praze na Žižkově téměř 9 milionů korun. Před kontrolními orgány byl vrcholově odpovědnou osobou za program JPD 3 a poskytnuté evropské a české finanční prostředky občanů  na realizaci předmětných politik zaměstnanosti a sociální inkluze ředitel Úřadu Práce hl.města Prahy Ing. Ivan Chomát.

2.     V letech 2006 - 2008 poskytlo hl. město Praha na vybudování a provoz první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF v Praze na Žižkově finanční podporu ve výši  přes 1,5 milionu korun. Zhruba stejnou finanční podporu poskytli v průběhu let 2006 -2008 Ateliéru ALF na darech, slevách a bezplatných službách soukromé firmy, nadace, veřejné korporace, pracovníci níže uvedených neziskových organizací a dobrovolníci. Veřejným rozpočtům na výdajích MPSV, MZ ČR a veřejného zdravotního a sociálního pojištění, MS ČR, MV ČR, Městské i např. Cizinecké policii snížila realizace bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF náklady ve výši až 33 milionů Kč (efektivita 1: 3). Realizace první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF vedla k ocenění finalisty Podnikatele roku v kategorii Sociálně prospěšné podnikání dle auditorské firmy Ernst &Young a The Schwab Foundation v roce 2009. Zřizovatelem Ateliéru ALF vybudovaného na základě výzvy MHMP k naplnění politiky zaměstnanosti a sociální inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením v Praze byla nevládní nezisková organizace Art Language,o.s., která však díky níže uvedenému nezákonnému jednání MPSV 14. července 2009 zanikla a pětiletou udržitelnost bezbariérové školy pro dospělé převzala bezbariérová společnost Ateliér ALF, o.s. Partneři Ateliéru ALF: Nadace Charty 77 - Konto bariéry, Česká unie pro podporované zaměstnávání a nevládní neziskové organizace Sananim, Rytmus a Ježek a čížek - zástupci uvedené nadace a nevládních organizací společně se zástupci zřizovatele a zakládajícími členy odborné společnosti Konopí je lék,o.s. založili na jaře 2008 bezbariérovou společnost Ateliér ALF, o.s., která měla nejpozději do 31.12. 2010 zcela převzít udržitelnost a rozvoj bezbariérové školy určené i lidem s těžkým zdravotním a sociálním handicapem.

3.     Ateliér ALF byl v dubnu v roce 2009 jako vzorová ukázka reformy terciárního vzdělávání otevřeného lidem ohroženým sociálním vyloučením s vysokou mírou finanční efektivity a sociálního začlenění znevýhodněných osob  - získáním odborné kvalifikace, pracovního místa, zlepšení zdravotního stavu, rodinné pohody a sociálního postavení, prevencí nezaměstnanosti, sociální exkluze, zdravotnických výdajů, výdajů na kriminalitu, daňových příjmů namísto výdajů apod. - uveden na konferenci ministrů EU mezi příklady dobré praxe EU (23. duben 2009, hotel Diplomat, Praha).

4.     Vzhledem k nezákonnému jednání a porušení směrnice ES, zásad hospodaření se státním rozpočtem, dobrých mravů a naplňování poslání ze strany MPSV a jeho orgánů (Úřad práce hl.města Prahy) vůči první české bezbariérové škole pro dospělé Ateliér ALF, zajištění udržitelnosti Ateliéru ALF podpořilo v roce 2009 hl. město Praha na základě předložené projektové žádosti Ateliéru ALF,o.s. darem ve výši 750 tisíc korun. Před výše uvedenou konferencí ministrů EU v hotelu Diplomat  v dubnu 2009 - zřejmě v obavě z možného skandální jednání ředitele Ateliéru ALF na mezinárodní konferenci - MPSV nabízelo samo od sebe dotaci, kterou ředitel Ateliéru ALF jako jednoznačnou korupční nabídku zkorumpovaného ministerstva odmítl. Tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase (po seznámení s korupcí a mrháním státními prostředky na MPSV) totiž ředitel Ateliéru ALF v přítomnosti řady svědků na jednání na počátku března 2009 na MPSV žádal o naplnění ze zákona dané pětileté udržitelnosti Ateliéru ALF odpovědnými orgány MPSV, plnění směrnic EU, dodržování zásad hospodaření se státním majetkem prostřednictvím nástrojů, které k tomu jsou a byly MPSV určeny, tzn. nákupem motivačních, tématických a rekvalifikačních kurzů a služeb z prostředků Aktivní politiky zaměstnanosti MPSV, popř. nákupem služeb, které by studenti Ateliéru ALF pod vedením odborných lektorů vytvořili a které se MPSV již dříve i finančně osvědčily. Přímo na konferenci ministrů v hotelu Diplomat před referováním pak ředitele Ateliéru ALF v přítomnosti svědků kontaktoval ředitel odboru sociálních služeb MPSV Mgr. Martin Žárský a sdělil, že Ateliér ALF dostane od MPSV velkou zakázku na zpracování propagačních materiálů souvisejících se Zákonem o sociálních službách. Po konferenci ministrů EU však pan Žárský jakékoliv bližší sdělení neuvedl a šlo jen o umlčení ředitele Ateliéru ALF na mezinárodním fóru planými sliby. Ředitel Ateliéru ALF půl roku předtím na Den lidských práv 10.prosince 2008 organizoval celorepublikovou stávku zdravotně sociálních služeb proti odpudivému chování MPSV s dvojnásobně navýšeným rozpočtem na zdravotně sociální služby od roku 2006 do roku 20008 (25 miliard) za současného největšího finančního kolapsu zdravotně sociálních služeb v roce 2008 a lidé po celé ČR protestovali v pyžamech a negližé a pořádali na Den lidských práv tiskové konference zástupců zdravotně sociálních služeb BED IN – Kreativitou proti teroru. MPSV ČR dodnes odmítá uhradit dluh za udržitelnost Ateliéru ALF, za kterou je před EU i ČR odpovědno. Dokonce interpelace poslanců (František Bublan, ČSSD a Cyril Svoboda, KDU-ČSL) ve věci nezákonného jednání MPSV vůči Ateliéru ALF v roce 2009 vedly tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerku k uvedení naprosto nepravdivé odpovědi na interpelaci poslancům (leden 2010). Kontrolní orgány MPSV, poslanci, ani stávající ministr Jaromír Drábek, se však tímto nechtěli zabývat nebo psali nesmyslné a na otázky neodpovídající úřednické bláboly, neboť jde o systémové porušení zákona při čerpání prostředků EU a zásad hospodaření se státním majetkem, které se dotýká rozhodnutí řady vládních politiků a odpovědných úředníků. Policie ČR odmítla v roce 2009 a 2010 šetřit jednání odpovědných úředníků MPSV jako zneužití funkce úřední osoby (konkrétně ředitele Úřadu práce hl. města Prahy, ředitelky fondů EU na MPSV a ředitelku Správy služeb zaměstnanosti MPSV) a sdělila, že nebyl porušen zákon. Protikorupční orgán Evropské unie OLAF přenechal šetření českým orgánům. Viz web www.artlanguage.org Poslanci Výboru pro sociální politiku PS P ČR se k dané věci dne 6.dubna 2011 rovněž odmítli postavit čelem a hnát k odpovědnosti příslušné státní orgány a odpovědné osoby a naplňovat slib poslance (viz web www.konopijelek.eu Adresováno výboru …) stejně, jako poslanci ignorovali kriminální jednání orgánů činných v trestním řízení vůči osobám léčícím se konopím a vědeckovýzkumným či terapeutickým pracovníkům. 

5.     28. září 2009 odborná společností Konopí je lék, o.s. za účasti primátora hl. města Prahy Pavla Béma a dalších hostů včetně Národní protidrogové centrály Policie ČR  v Ateliéru ALF, konkrétně v galerii Jaroslavy Moserové, otevřela první české pracoviště pro léčbu konopím a první odborné pracoviště Edukativní konopné kliniky pod názvem Konopná apatyka královny koloběžky první. Dnes je Edukativní konopná klinika mezinárodním vědeckovýzkumným pracovištěm zaměřeným především na výzkum léčivých genetik konopí ve vztahu k jednotlivým, zejména onkologickým onemocněním, vytváření šetrných forem aplikací a správného dávkování zpracovaných modalit léčivého konopí, vzdělávání a osvětu v cannabis terapii a znalostech léčivých kanabionoidů konopí setého, jeho variet jako je konopí rumištní nebo konopí indické.  

6.     O nezákonných aktivitách MPSV a dluhu MPSV vůči Ateliéru ALF (dnes přes 3,5 mil. Kč) byla Rada HMP pravidelně informována, stejně tak poslanci, vláda a kontrolní orgány. V dubnu 2010 bylo primátorovi hl. města Prahy Pavlu Bémovi sděleno, že udržitelnost bezbariérové školy pro dospělé je při takovémto chování odpovědného MPSV iluzí a že 11. května 2010 je v Paláci Akropolis řadou hudebních skupin pořádán benefiční koncert na podporu Ateliéru ALF s názvem Konopí je lék a namísto výuky v nových technologiích a vizuální komunikaci bude v bezbariérové škole Ateliér ALF výuka léčby konopím i pro zahraniční návštěvníky Prahy a udržitelnost bude zajištěna bez ohledu na původní projektový záměr. Technické zajištění podání projektu a získání finanční podpory hl. města Prahy v roce 2010 ředitel Ateliéru ALF projednával s pražskou protidrogovou koordinátorku Mgr. Ninou Janyškovou. Bezbariérová společnost Ateliér ALF,o.s. v partnerství s odbornou společností Konopí je lék,o.s. podala na MHMP 16. dubna 2010 projekt „Praha – brána otevřená světu“ na vybudování Edukativní konopné kliniky a odmítla tak nadále „krýt MPSV ČR před kontrolou EU, NKÚ či FÚ záda“ a toto ministrovi MPSV následně oznámila s přesným vyčíslením dluhu MPSV, který činil na dosud neuhrazené faktuře Ateliéru ALF,o.s. přes 3,5 mil. Kč.

7.     11. května 2010 schválila Rada HMP Ateliéru ALF,o.s. dar 1,1 mil Kč, číslo smlouvy DAH/61/01/002749/2010, uzavřené dne 14.6.2010. O poskytnutí daru ředitele Ateliéru ALF osobně informoval primátor Pavel Bém přímo na benefičním koncertu Konopí je lék 11. května 2010 v Paláci Akropolis a osobně řediteli přislíbil, že další platba bude následovat později (rozpočet pro podíl MHMP na vybudování a provozu Edukativní konopné kliniky byl 1 989 000,- Kč a zbývalo doplatit 889 tisíc Kč). Organizaci k darovací smlouvě zajišťoval ze strany MHMP PaeDr. Jiří Pilař. Vzhledem k tomu, že v předložené darovací smlouvě bylo uvedeno sdělení o předmětném určení daru ze strany MHMP „na činnost bezbariérové školy pro dospělé“ bez bližší specifikace daru a dle sdělení úřednice, která smlouvu fakticky připravovala, by revokace usnesení RHMP a určení přesné specifikace daru dle předloženého projektu znamenala až půlroční opoždění v získání finanční prostředků, a to za katastrofální finanční situace a dluhů v důsledku nezákonného a kriminálního chování státních orgánů, dohodl se ředitel Ateliéru ALF s příslušnou magistrátní úřednicí, že projekt na vybudování Edukativní konopné kliniky v Ateliéru ALF bude tvořit nedílnou přílohu smlouvy DAH/61/01/002749/2010 tak, jak je zcela běžné u jakékoliv smlouvy, kdy je uveden cíl projektu, činnosti k naplnění cíle a položkový rozpočet jako minimální podkladové  požadavky k oprávněnému rozhodnutí, když politici darují veřejné prostředky na veřejně prospěšnou věc.

8.     V průběhu léta 2010 se Okresní soud v Prostějově v rámci trestního řízení č. j. 2 T 104/ 2010 -352 se zakladatelem odborné společnosti Konopí je lék, o.s. a ředitelem Ateliéru ALF a právě budované Edukativní konopné kliniky zeptal MHMP, zda je pravda, že MHMP poskytl dar na vybudování Edukativní konopné kliniky. MHMP toto OS Prostějov zapřel a ředitele Ateliéru ALF nepravdivé sdělení MHMP poškodilo v trestněprávním řízení jako nevěrohodnou osobu, neboť určení daru MHMP na vybudování Edukativní konopné kliniky ředitel uvedl při prvním soudním stání u OS Prostějov 13. července 2010 jako doklad zákonnosti občanů léčit se konopím, realizovat výzkum a vzdělávání.

9.     Po slavnostním zahájení provozu Edukativní konopné kliniky 11. září 2010 schválila 21. září 2010 Rada hl. města Prahy Usnesení č. 1963, ve kterém uvádí, že nebude partnerem projektu na vybudování Edukativní konopné kliniky „Praha – brána otevřená světu“.

10. 6. října 2010 v Domu Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1 dnešní primátor Bohuslav Svoboda (ODS) finanční podporu Edukativní konopné klinice řediteli Edukativní konopné kliniky a bezbariérovému vzdělávání dospělých veřejně přislíbil na besedě s kandidáty na primátora hl. města Prahy. Stejnou podporu a zájem tehdy veřejně vyjádřili rovněž Zdeněk Tůma (TOP09) a Petra Kolínská (Strana zelených). Jiří Dienstbier ml. (ČSSD) se k uvedenému tématu dle paměti ředitele Edukativní konopné kliniky nevyjadřoval, nicméně je se situací stejně jako primátor opakovaně seznamován a průběžně informován. Moderátorem besedy s občany byl Václav Sochor (BBC, ČRo).

11. Dar MHMP dle smlouvy DAH/61/01/002749/2010 byl řádně a ke spokojenosti MHMP v březnu 2011 vyúčtován dle přiloženého projektu na vybudování a provoz Edukativní konopné kliniky (písemné sdělení náměstka primátora Antonína Weinerta, duben 2011), nicméně k doplacení zbývající slíbené částky se dnešní Rada hl. města Prahy nehlásí, přestože toto jednání a plané sliby bez smluvního jištění způsobily zřizovatelům Edukativní konopné kliniky obrovské – a nejen finanční – potíže.

12. Protože jednání MHMP věci daru 1,1 mil. Kč by v případě kontroly FÚ mohlo zakládat podezření na neoprávněné využití daru MHMP a ještě tak dále prohloubilo enormní finanční krizi zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (nevládní neziskové organizace), podal ředitel Edukativní konopné kliniky v souladu se zákonem č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím na MHMP v květnu 2011 dva dotazy: 1) Na základě jakých podkladových materiálů smí Rada hl. města Prahy rozhodnout o poskytnutí daru nad 1 milion Kč? a 2) Na základě jakých podkladových materiálů a projektové dokumentace byl 11.května 2010 Radou HMP poskytnut Ateliéru ALF,o.s. dar 1,1 mil. Kč a prosím zašlete rovněž steno, audio či videozáznam z jednání RHMP ze dne 11.května 2010. MHMP dne 13. června 2011 na dvou stranách s popisem procesně procedurálních pravidel poskytování darů MHMP a pravidel o principech uzavírání partnerství MHMP odpověděl na otázku č. 2 jednou větou, že žádné takovéto usnesení Rady HMP o daru Ateliéru ALF,o.s. ze dne 11.května 2010 není MHMP známo a vydal Rozhodnutí č. j. S-MHMP 43695/2011 RED, ve kterém odmítá zveřejnit audio, video či stenozáznam z předmětného jednání Rady hl. města Prahy 11.května 2010.


K tomuto na dokreslení jednání odpovědných institucí placených z daní občanů vůči zřizovatelům Edukativní konopné kliniky a občanům včetně zahraničních dále nejen Ministerstvu vnitra ČR dokládám:

·        Když o rok později 11. května 2011 zřizovatelé Edukativní konopné kliniky zaslali stížnost policejnímu prezidentovi Policie ČR Petru Lessy, že ředitel Edukativní konopné kliniky se od 10. září 2009 opakovaně marně domáhá policejní ochrany nemocných občanů léčících se konopím a vědeckovýzkumných, terapeutických a pedagogických pracovníků Edukativní konopné kliniky a výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově na Prostějovsku, začala Policie ČR, Praha 8 dne 16. května 2011 jednání státních orgánů a veřejných institucí vyšetřovat.

·        Nejen prostějovské a konické orgány činné v trestním řízení opakovaně zneužívají trestního a přestupkového práva a vědomě porušují Zákon o zdraví lidu, Zákon návykových látkách, Zákon o policii a Zákon o státním zastupitelství, kdy např. v letech 2009 - 2010 prostějovské OČTŘ vědomě nezákonně ve spolupráci s OS Prostějov zničili přes 400 kilo léčivého konopí, v důsledku čehož nemocní lidé zapojení do výzkumného projektu Konopí je lék zbytečně a v bolestech zemřeli „pod péčí stávajícího zdravotnického systému pod patronací farmaceutických firem“, byli zdravotně mrzačeni, navíc okradeni a kriminalizováni, a přitom se prostějovským OČTR z úrody roku 2009 „ztratilo“ přes 285 kilogramů léčivého konopí a OS Prostějov toto odmítá přikázat šetřit stejně jako ministerstvo spravedlnosti, brněnské krajské i nejvyšší státní zastupitelství a rovněž tak orgány Policie ČR Olomouckého kraje a Policie ČR v Prostějově též.

·        Přípis Policejního prezidia Policie ČR č.j. PPVK -1578-4/ČJ-20111 – 009VKS ze dne 10.června 2011 Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově s žádostí o dozorování prošetření stížnosti zřizovatelů Edukativní konopné kliniky policejnímu prezidentovi vedl dne 16. června 2011 vedoucí Okresního státního zastupitelství v Prostějově JUDr. Naděždu Kezniklovou k rozhodnutí č.j. 1 ZT 11/2010-195, kdy tento přípis vrací Policejnímu prezidiu Policie ČR bez věcného vyřízení s naprosto nemístnými a hloupými poznámkami, aniž by zástupkyně  dodržování zákonnosti a kontroly policie na okrese Prostějov žádala prošetření závažného kriminálního jednání prostějovských OČTŘ a ztrátu více než 285 kilogramů léčivého konopí.

·        Zda ke kriminálnímu jednání OČTŘ v okrese Prostějov v roce 2011 opět OSZ Prostějov požehná a výzkumnickou farmu léčivého konopí v Ospělově namísto policejní ochrany opět přepadne, se dosud vedoucí OSZ Prostějov JUDr. Naděžda Kezniklová nevyjádřila, v současné době prý probíhá šeření.

·        OSZ, OS a Policie ČR v Prostějově byly v červnu v roce 2011 informovány, že středisková obec Ludmírov 26. května 2011 potvrzuje k účelům úředního jednání, že v obci Ospělov je v roce 2011 opět na výzkumnické farmě pěstováno léčivé konopí pro nemocné, edukaci a vědu a výzkum, což OSZ a OS Prostějov  bez jakékoliv zákonné opory vytýkalo řediteli Edukativní konopné kliniky v trestněprávním řízení v roce 2010 (viz rozsudek OS Prostějov na www.konopijelek.eu), přestože tehdejší starosta obce u OS Prostějov osobně dosvědčil, že o pěstování léčivého konopí věděla celá obec a široké okolí. Např. již 30.7.2008 ředitel Edukativní konopné kliniky vedl veřejnou přednášku Konopí je lék s instruktáží výroby konopné masti v altánu na návsi obce  Ospělov s - v dané době trestněprávně šetřenou – Libuší Bryndovou, která se léčila konopím a vzdělávala na svém webu laickou i odbornou veřejnost a po třech letech kriminálního jednání státních orgánů byla v roce 2010 u OS Tábor plně osvobozena ve výroku ve vině a trestu.

·        13.června 2011 byl ředitelem Edukativní konopné kliniky premiér Petr Nečas a ministr zdravotnictví Leoš Heger podrobně informováni o riziku neplatnosti Zákona o návykových látkách dle nadřazeného evropského práva v důsledku nenaplnění ES 98/34 a hrozbě enormních škod na státním rozpočtu, neboť ani přes zákonnou povinnost MZ ČR danou zákonodárci do 28.dubna 2009 MZ ČR nesladilo Zákon o návykových látkách s Trestním zákoníkem ve věci oprávněné osoby k pěstování léčivého konopí pro nemocné, což následně odnášejí zcela nevinní občané, kteří se mají v trestněprávním řízení vyvinit z nemoci, což je nezákonné stejně, jako mají dokázat vědeckovýzkumnou činnost v oblasti šlechtění a pěstování léčivých genetik konopí jako nějací zločinci. Ministru zdravotnictví byl nabídnut právní koncept k řešení aplikovatelný hned druhý den, aniž by bylo nutné přijímat nový zákon, pouze jej naplnit.

·        Premiér Petr Nečas, ministři Kalousek a Pospíšil byli informováni v předmětné věci kriminálního jednání státních orgánů, zneužívání trestního práva a policistů na nevinných lidech již 21.března 2008, kdy jim a dalším zákonodárcům parlamentu bylo porušování zákonů, mezinárodních závazků a ústavních zákonů č.1 a 2 sděleno 77 signatáři občanské iniciativy Konopí je lék a opakovaně až do roku 2011 připomínáno ve stovkách dopisů nemocných občanů léčících se konopím a tisících petendů Petice za léčivé konopí k zastavení dnes již vědomě páchaných zločinů proti lidskosti a porušování demokratickému právnímu řádu.


Pokud by adresáti na vědomí určení seznali, že je potřeba podpořit dokončení trilogie o onkologických kriminálnících, kteří si troufli léčit se bylinami jako jejich předci, s názvem Konopné pašije (první část trilogie na webu www.konopijelek.eu, 40 min.režie Oliver M. Morgenstern, střih Štěpán Nepraš, hudba Hudba Praha, David Koller Band, Švihadlo, Visací zámek etc., produkce Ateliér ALF,o.s.), mohou grant ve výši 77 mil. Kč vyplatit okamžitě. Audio či videozáznam z jednání Rady hl. města Prahy bude tvořit nezbytnou součást filmu stejně jako videoklip Hudby Praha se skladbou Jinej svět a to vše s anglickými titulky a 7 kily extraktu konopné pryskyřice na premiéře festivalu Jeden svět 2012.

Současně adresátům dávám k laskavému zvážení získat zaměstnance úřadu pro odesílání dárcovské esemesky platné po dobu jednoho roku s měsíčním odpočtem 30 Kč daru zaslaného ve tvaru zprávy DMS ROK ALF na číslo 87 777. Více o bezbariérovém vzdělávání, sbírkách a dárcovských esemeskách na webu Fóra dárců  www.darcovskasms.cz

MV vnitra ČR v rámci tohoto odvolání informuji, že se budu rád podílet na vytvoření formuláře pro plnění zákonné povinnosti občanů na občanský odpor dle § 23, ústavního zákona číslo 2 a formuláře pro omluvu při předvolání k jednání na státních institucích a policii, neboť pak jsou lidé – v rozporu se zdravým rozumem a směrnicí 98/34 ES – neoprávněně pokutování a jinak jim ztrpčován život arogantními úřady, které jim mají sloužit.

S pozdravem v zdravém těle zdravý duch a díkem za včasné vyřízení

Dne 7. července 2011 na 7 stranách odvolání sepsal 
         

Mgr. Dušan Dvořák, ředitelKontaktní adresa:
Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov


Na vědomí:
·        Primátor hl. města Prahy
·        Premiér Vlády ČR
·        Policejní prezident Policie
·        Ministerstvo financí ČR
·        OČTR Olomouckého kraje, sekce Haná, lokalita Prostějov (Okresní soud Prostějov, Okresní státní zastupitelství v Prostějově, Policie ČR v Prostějově)
·        Zřizovatelé  Edukativní konopné kliniky v Praze na Žižkově (Bezbariérová společnost Ateliér ALF,o.s., Odborná společnost Konopí je lék, o.s., Společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, o.s.)